REFUERZO LINGÜÍSTICO

 

Hizkuntza-errefortzua: Euskal hezkuntza sistemara iritsi berriak diren ikasleen barneratzea erraztu, eskola-ingurunean ahalik eta azkarren integratu daitezen.

 

  Hizkuntza-errefortzua “Aniztasunari erantzuteko” programen barruan sartuta dago.

Programa honen bidez iritsi berriak diren ikasleei berariazko arreta ematen zaie bere irakaskuntza eta ikaskuntzako prozesuan baliatu behar dituzten hizkuntzen gaitasun linguistikoak eta komunikatiboak eskura ditzaten, curriculumean egin beharrezkoak izan daitezkeen doiketaz eginez.