Gobierno Vasco

MATERIAL PARA EL CURSO 2018-2019

                              

MATERIALA/ MATERIAL

 

HH / EI      3 urte/3 años eta 5 urte/5 años

 

Ikasleek ekarri behar dute:

- karpeta bat marrazkiak eta oharrak etxera eramateko.

                          

El alumnado tendrá que traer:

- una carpeta para llevar a casa dibujos y notificaciones.

 

 

 

HH / EI      4 urte/4 años

 

Ikasleek ekarri behar dute:

- karpeta bat marrazkiak eta oharrak etxera eramateko,

- din A4ko orri zuriko koadernoa.

 

El alumnado tendrá que traer:

- una carpeta para llevar a casa dibujos y notificaciones,

- un cuaderno con hojas en blanco din A4.

 

LH / EP 1.maila/ 1º curso

 

Ikasleek ekarri behar dute:

- karpeta bat,               

- Gorputz Hezkuntzarako poltsa edo motxila.    

                          

El alumnado tendrá que traer:

- una carpeta,

- una mochila o bolsa para Educación Física, no para libros.

 

LH / EP 2.maila/ 2º curso

 

Ikasleek ekarri behar dute:

- zorro bat eta bertan Plastidekor margoak (12 kolore), arkatza  (HB 2 zk.), barrako lekeda (40 g) eta  borragoma,

- karpeta bat,

- Gorputz Hezkuntzarako poltsa edo motxila.

 

El alumnado  tendrá que traer:

- un estuche bolsa con cremallera y dentro de él pinturas Plastidecor (12 colores), lapicero (HB nº2), barra de pegamento (40 g) y goma,

- una carpeta,

- una mochila o bolsa para Educación Física, no para libros.

 

 

LH / EP 3.maila/ 3º curso

 

Ikasleek ekarri behar dute:

- zorro bat eta bertan margoak (12 kolore), errotuladoreak, arkatza  (HB 2 zk.), ezabatzen den bolaluma, artaziak, barrako lekeda, zorrozkailua, borragoma eta erregela (15 cm),

- karpeta mehe eta arin bat etxerako lanak eraman eta ekarri ahal izateko,

- 4 koaderno din A4, orri laukidunak (4X4 mm), espiralik gabe, 50 orri lerrodunak (irudia behatu),

- Musikarako txirula eta karpeta mehe eta arin bat (din A4).

 

El alumnado tendrá que traer:

- un estuche-bolsa con cremallera y dentro de él pinturas (12 colores), rotuladores, lapicero (HB nº 2), bolígrafo borrable, tijeras, pegamento de barra, sacapuntas, goma de borrar y regla de 15 cm,

- una carpeta fina y ligera para poder llevar y traer los deberes,

- 4 cuadernos din A4 de cuadrícula (4X4 mm), sin espiral,  50 hojas  y pautado  (ver imagen),

- para Música flauta y carpeta fina y ligera (din A4).

 

 

 

 

 

LH / EP 4.maila/ 4º curso

 

Ikasleek ekarri behar dute:

- zorro bat eta bertan margoak (12 kolore), errotuladoreak, arkatza (HB 2 zk.), zorrozkailua, erregela (15 cm), lekeda, ezabatzen den bolaluma, borragoma eta artaziak,

- karpeta bat etxerako lanak eraman eta ekarri ahal izateko,

- 5 koaderno din A4, 48 orri laukidunak (4X4 mm) eta espiralik gabe,

- Musikarako txirula eta karpeta mehe eta arin bat (din A4).

 

El alumnado  tendrá que traer:

 - un estuche con pinturas (12 colores), rotuladores, sacapuntas, regla (15 cm), pegamento, bolígrafo borrable, lapicero (HB nº 2), goma y tijeras,

- 5 cuadernos din A4, 48 hojas cuadriculadas (4x4 mm) y sin espiral,

- una carpeta fina y ligera para poder llevar y traer los deberes,

- para Música flauta y carpeta fina y ligera (din A4).

 

LH / EP  5.maila/5º curso

 

Ikasleek ekarri behar dute:

- zorro bat eta bertan arkatza (HB 2 zk.), zorrozkailua, borragoma, 2 bolaluma (bat urdina edo beltza eta bestea berdea edo gorria), azpi marratzailea, USBa, lekeda, artaziak, margoak edo errotuladoreak eta erregela txikia (15 cm),

- sailkatzeko karpeta bat,

- din A4ko koadernoa  Science eta Englisherako,

- din A4ko orri laukiduneko 2 koaderno potolo edo koaderno potolo bat eta 2 mehe,

- Musikarako txirula eta din A4ko karpeta mehea.

 

El alumnado tendrá que traer:

- un estuche y dentro de él lapicero (HB nº 2), sacapuntas, goma, 2 bolígrafos (uno azul o negro y el otro verde o rojo), subrayador, USB, pegamento, tijeras, pinturas o rotuladores y una regla pequeña (15 cm),

- una carpeta clasificadora,

- 1 cuaderno din A4 para Science e English,

- 2 cuadernos din A4 cuadriculados gordos o uno gordo y 2 finos,

- para Música flauta y carpeta fina din A4.

 

 

LH / EP  6.maila/6º curso

 

Ikasleek ekarri behar dute:

- zorro bat  eta bertan arkatza (HB 2 zk.), zorrozkailua, borragoma, 2 bolaluma (bat urdina edo beltza eta bestea berdea edo gorria), azpi marratzailea, USBa, lekeda, artaziak, margoak edo errotuladoreak eta erregela txikia (15 cm).

- sailkatzeko karpeta ba,.

- din A4ko koadernoa Science eta Englisherako,

- din A4ko orri laukiduneko 2 koaderno potolo edo koaderno potolo bat eta 2 mehe,

- Musikarako txirula eta din A4ko karpeta mehea.

 

El alumnado tendrá que traer:

- un estuche y dentro de él lapicero (HB nº 2), sacapuntas, goma, 2 bolígrafos (uno azul o negro y el otro verde o rojo), subrayador, USB, pegamento, tijeras, pinturas o rotuladores y una regla pequeña (15 cm),

- una carpeta clasificadora,

- 1 cuaderno din A4 para Science e English

- 2 cuadernos din A4 cuadriculados gordos o uno gordo y 2 finos,

- para Música flauta y carpeta din A4 fina.

 

Opor zoriontsuak opa dizkizuegu. Iraila arte. Irakasleen izenean, agur bero bat.

Os deseamos unas felices vacaciones. Hasta septiembre. En nombre del Claustro, un saludo.

 

ZUZENDARITZA TALDEA / EL EQUIPO DIRECTIVO

 

 

CALENDARIO DE SEPTIEMBRE. CURSO 2018-2019

           

CALENDARIO DE SEPTIEMBRE

 

            El curso comenzará el 7 de septiembre, viernes, con la presentación (el alumnado de 2 y 3 años       ya ha recibido la información precisa sobre su periodo de adaptación).

       El horario de esta presentación será de 10:00 a 11:30 (solamente este día). El transporte se adaptará a ese horario.

 

Tendremos jornada de mañana, de  9:30 a 13:30, desde el día11 hasta el día 14.

 El calendario de todo el curso os lo mandaremos en septiembre.

                  El servicio de comedor comienza

                  - el día 1 de octubre para el alumnado de 2 años

                  - el día 17 de setiembre para el alumnado de 3 años

                  - el día 11 de setiembre para el resto.

             El alumnado que haga uso de este servicio tendrá el horario de junio.

 

LAS FAMILIAS Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

Dentro de la pestaña "PÁGINAS WEB" se halla una dedicada a las nuevas tecnologías.

 En esta web encontrarás guías y recursos para hacer un uso responsable de las TIC para familias, profesorado y alumnado.

MATRÍCULA 2018-2019

MATRICULA 2018-19

MATRIKULA EPEA / PLAZO DE MATRICULACIÓN

Izena emateko eta eskaerak aurkezteko epea:

 •  
  • On-line: 2018ko urtarrilaren 29tik otsailaren 8ra
  • Ikastetxean: 2018ko urtarrilaren 29tik otsailaren 9ra

 

Periodo de inscripción y entrega de documentación:

 •  
  • On-line: del 29 de enero al 8 de febrero de 2018
  • En el centro educativo: del 29 de enero al 9 de febrero de 2018

 

IDAZKARITZAKO ORDUTEGIA /HORARIO DE SECRETARÍA

 

      9.30-10.30 eta 15.00-16.00                                                   9.30-10.30 y 15.00-16.00

 

 

HERRIAK / POBLACIONES

ABERASTURI, AZILU, ADANA, ALEGRIA-DULANTZI, ANDOLLU, AÑUA, ARBULU, ARGANDOÑA, ARGOMANIZ, EGILETA, BURGELU/ELBURGO, ERENTXUN, ESTIBALIZ, GAZETA, GAUNA, GEREÑU, IXONA/HIJONA, MATAUKO, MENDIXUR/MENDIJUR, OREITIA, TROKONIZ, TXINTXETRU, /URIBARRI-JAUREGI/ULLIBARRI-JAUREGI, VILLAFRANCA

PROZESUAREN EGUTEGIA /CALENDARIO DEL PROCESO

 • Eskatzaileen zerrenda argitaratzeko: 2018ko otsailaren 20an
 • Behin-behineko zerrendak argitaratzeko: 2018ko martxoaren 1ean
 • Behin-behineko zerrendei erreklamazioak egiteko: 2018ko martxoaren 14ra arte
 • Eskabideari uko egiteko: 2018ko martxoaren 14ra arte
 • Behin betiko zerrendak argitaratzeko: 2018ko martxoaren 22an
 • Zerrendak argitaratzeko (2. eta 3. aukerak): 2018ko apirilaren 11n
 • Behin betiko zerrendei gora jotzeko errekurtsoak jartzeko: 2018ko apirilaren 23ra arte

 

 • Publicación listado de solicitantes: 20 de febrero de 2018
 • Publicación de listas provisionales: 1 de marzo de 2018
 • Reclamaciones a las listas provisionales: hasta el 14 de marzo de 2018
 • Desistimiento de la solicitud: hasta el 14 de marzo de 2018
 • Publicación de listas definitivas: 22 de marzo de 2018
 • Publicación listas segundas y terceras opciones: 11 de abril de 2018
 • Recurso de alzada a las listas definitivas: hasta el 23 de abril de 2018

ARAUTEGIA / NORMATIVA

 • Agindua, 2018ko urtarrilaren 15ekoa, Hezkuntzako sailburuarena. Honen bidez, ezartzen dira Euskal Autonomia Erkidegoko Hezkuntza Sailaren mendeko Haur Hezkuntza, Lehen Hezkuntza eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako ikastetxe publikoetan eta itunpeko ikastetxe pribatuetan 2018-2019 ikasturtean izena emateko eskaerak aurkezteko egutegi komuna eta onarpen-epea, bai eta ikastetxe horietan ikasleak onartzeko jarraibideak ere (EHAA, 2018-01-15)
 • 1/2018 Dekretua, urtarrilaren 9koa, ikasleak onartzeko eta eskolatzeko prozedura arautzen duena hezkuntza-arloko eskumena duen sailaren mendeko Euskal Autonomia Erkidegoko ikastetxe publikoetan nahiz itunpeko ikastetxe pribatuetan (Haur Hezkuntza, Lehen Hezkuntza, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza, Batxilergoa eta Oinarrizko, Erdi-mailako eta Goi-mailako Lanbide Heziketako ikasketetan), baita oinarrizko lanbide heziketa ematen duten udal-titulartasuneko ikastetxe publikoetan ere (EHAA, 2018-01-12)
 • Orden de 15 de enero de 2018, de la Consejera de Educación, por la que se establece el calendario común de presentación de solicitudes y plazos de admisión, y se aprueban las Instrucciones para la admisión de alumnos y alumnas para el curso académico 2018-2019, en Educación Infantil, Primaria y Secundaria Obligatoria, en centros públicos dependientes del Departamento de Educación y en centros privados concertados de la Comunidad Autónoma del País Vasco (BOPV, 15-01-2018)
 • Decreto 1/2018, de 9 de enero, sobre la admisión y la escolarización del alumnado, tanto en centros públicos dependientes del Departamento competente en materia de educación, como en centros privados concertados, en Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional Básica, de Grado Medio y de Grado Superior, de la Comunidad Autónoma del País Vasco, así como en los Centros Públicos de Titularidad Municipal que impartan Formación Profesional Básica (BOPV, 12-01-2018)

 

BAREMAZIOA / BAREMO

2018ko urtarrilaren 11ko Eskola Kontseiluko Batzorde Iraunkorrak erabaki duenaren arabera, honek uko egin dio OMRk matrikula eskatzaileei libreki eman ahal dien puntua lortzeko irizpiderik jartzeari.

Tal y como se ha aprobado en la Comisión Permanente  del C. E. celebrada el día 11 de enero de 2018, éste renuncia  a establecer ningún criterio  para otorgar a los solicitantes de matrícula el punto que la normativa le permite adjudicar libremente.

COMUNICADO DE COMIENZO DE CURSO 2017-2018

COMUNICADO DE COMIENZO DEL CURSO 17- 18

 

Estimadas familias:

Al comenzar un nuevo curso escolar os enviamos algunas informaciones de  interés. Os comunicamos que ha habido algunos  cambios en el Claustro del centro. Al igual que en cursos anteriores,  esperamos poder ayudaros en todo lo posible

.

           En nombre del Claustro de profesoras y profesores, un saludo:

 

                                                           LA DIRECTORA

Virginia Mosquera Lacalle

                                              

En Alegría-Dulantzi, 5 de septiembre de 2.017

                       

 

 

1.- HORARIO:

             El horario  de clase es el mismo para Educación Infantil  y Primaría.

 

-          Jornada continua:

 

Mañana: 9:30 – 13:30

            Si se quedan en el  comedor: 14:30 alumnos transportados

                                                      15:30 alumnos no transportados

-          Jornada partida:

 

Mañana: 9:30 – 13:00

                        Tarde:   15:00 – 16:30

 

            Educación Infantil 2 y 3 años

 

            El  horario será el mismo una vez finalizado el periodo de adaptación.

 

2.- PUERTAS DEL PATIO

 

Debido a las obras, este curso se accederá al colegio por la puerta contigua al gimnasio rojo, excepto el alumnado de dos años que accederá por la puerta trasera de las aulas de dos años.

Las puertas del patio estarán cerradas. Si tenéis que entrar, llamad  al  timbre de la puerta de la calle Ntra. Sra. de Ayala o haced una llamada al número de teléfono que estará en la puerta.

Cuando el alumnado vaya a venir o abandonar el centro fuera del horario habitual,  avisad anteriormente por medio de una nota. Es muy importante ser puntual a la hora de entrar al colegio.

 

 

 

 

 

3.- ACCESO  DEL ALUMNADO AL CENTRO

 

Puerta derecha del edificio (c / Nª Sra de Ayala)

Por esta puerta subirá el alumnado de 5º y 6ª de Primaria, así como el alumnado de Infantil correspondiente a las aulas de 3 y 4 años. Subirán por el lado izquierdo y el derecho de las escaleras en fila hasta  las aulas, dejando libre el espacio intermedio.

Puerta izquierda del edificio (al lado del gimnasio rojo)

Por esta puerta subirá el resto del alumnado de primaria, así como el alumnado de infantil correspondiente a las aulas de 5 años. Subirán por el lado izquierdo y el derecho de las escaleras en fila hasta  las aulas, dejando libre el espacio intermedio.

 

4.- RECOGIDA DEL ALUMNADO.

 

Al alumnado de Infantil lo recogerá su tutora o tutor en el patio, donde estará señalizado el lugar que corresponde a cada grupo.

Se respetará el lugar de entrega y recogida del alumnado de E. Infantil bajo el porche, especialmente los días de lluvia, limitándose su uso únicamente al alumnado y al profesorado de E. Infantil.

A la salida se recogerá al alumnado de E.Infantil y de E.Primaria 1º ciclo en el lugar que corresponde a cada grupo,  por lo que os agradeceríamos que no les esperéis en las puertas, excepto los niños de 2 años  que se recogerán en las aulas correspondientes. 

Las familias serán las responsable de traerlos y recogerlos acudiendo con suficiente antelación para asegurar las puntualidad, tanto en las entradas como en las salidas. Por ello os rogamos acudáis al centro a las 12:55 al mediodía y a las 16:25 a la tarde.

En caso de faltas reiteradas de puntualidad a la hora de recogida del alumnado se procederá en primer lugar a enviar una notificación escrita emplazando a la familia a una reunión con la dirección del centro donde se les explicará las posibles repercusiones de estos actos. Si continuase este comportamiento la dirección atenderá a la normativa vigente.

           

5.- REUNIONES Y VISITAS AL PROFESORADO

 

En breve, cada tutor o tutora  os convocará a las familias a una reunión donde se expondrán los objetivos educativos del curso y otros aspectos de interés.

El día de visita  a lo largo del curso será los jueves de 13:00 a 14:00. Cualquier reunión debe ser concertada con anterioridad mediante petición escrita a través de una nota o email.

 

6.- EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL ALUMNADO

 

En Educación Infantil en el aula de 2 años habrá dos entrevistas personales: en el segundo trimestre y a final de curso, entregándose un informe escrito sólo en está última.

En Educación Infantil y Primaria al término de cada trimestre se entregará un informe escrito. En el primer y tercer trimestre se hará una entrevista para comentar el proceso de aprendizaje.

 

7.- FALTAS DE ASISTENCIA

 

Las faltas de asistencia, tanto en Infantil como en Primaria, es obligado justificarlas siempre  a través de una nota escrita o e-mail al tutor o tutora (no hay que llamar por teléfono). Así mismo deberá justificarse cuando por alguna razón determinada se llegue tarde. Esto es sumamente importante pues desde la inspección educativa se lleva un control estricto de esto y  también de las faltas de puntualidad y asistencia.

En caso de llegar tarde el alumnado de E.Infantil y de 1º ciclo de E.Primaria deberá ser acompañado hasta la puerta del aula y entregado al profesorado correspondiente.

8.- TRANSPORTE ESCOLAR

 

Queremos recordaros que el transporte escolar sólo está al servicio del alumnado que lo utiliza habitualmente y que se debe hacer la ida y la vuelta en el autobús que le corresponde, ya que tan sólo en ese autobús tiene seguro.

Por otro lado, si se va a producir algún cambio tanto en la entrega como en la recogida del alumnado, es obligatorio hacérselo saber tanto a los tutores correspondientes como a las monitoras del autobús. Además, cuando acudan a actividades extraescolares  que supongan un cambio en el uso del transporte, las familias deberán notificar al tutor estos cambios haciendo constar de qué actividad se trata y en qué días se va a desarrollar. Cuando la actividad cese habrá que hacer lo mismo.

Os recordamos que tanto en la zona reservada para los autobuses como en la zona reservada a los minusválidos no se puede aparcar en ningún horario.

 

9.- COMEDOR

 

El encargado del comedor este curso es Alfredo Urrutia

Las cuotas de los comensales a aplicar para este curso son las siguientes:

                                                                                              EUROS/MENU

-          Alumno/a comensal habitual no transportado:                 4,60

-          Alumno/a comensal habitual con derecho a transporte:    3,30

-          Alumno/a comensal habitual de dos años:                       4,60

-          Alumno/a comensal eventual:                                        5,20

Se debe avisar de la no asistencia (comensales habituales) o de la asistencia (comensales no habituales) al mismo mediante NOTA al TUTOR-A.

 

10.- OTRAS INFORMACIONES

 

-          Adjuntamos  la plantilla del profesorado del Centro y el calendario escolar de todo el curso en el que aparecen los períodos de vacaciones y fiestas.

-          Cuotas escolares:

-          Agosto: Cuota de los libros de texto.

-          15 de febrero: Cuota de material escolar (40€)

-          1 de julio: Cuota de excursiones.

-          Todos los meses: cuota de comedor, siendo el primer recibo a primeros de noviembre.

-          El teléfono del centro es  945-42-00-11, el correo electrónico 010002aa@hezkuntza.net y la dirección de la página web de la escuela http://www.dulantzilhi.hezkuntza.net. Todas las notas y circulares os serán remitidas exclusivamente vía correo electrónico aunque también las encontraréis en esta página web, así como diversa información que creemos que os puede interesar.

 

-          El  Presidente de la Asociación de Padres y Madres es Iñaki Gaviria. Recordad que el fin de la Asociación es colaborar con el Centro en todo cuanto contribuya a la mejora de la educación de todo el alumnado y que sus miembros pagan una cuota para ayudar a desarrollar sus actividades: actividades extraescolares, conferencias y cursos para las familias, fiesta fin de curso...

IKASTETXEKO IRAKASLEEN ZERRENDA

RELACION DE PROFESORADO DEL CENTRO 2017-18

 

HAUR HEZKUNTZA/ EDUCACIÓN INFANTIL

 

2 urte / años A                       Nagore Vega

2 urte / años B                        Henar Gil

3 urte / años A                       Inés Erdozain

3 urte / años B                        Marijo Méndez

4 urte / años A                        Estíbaliz San Andrés

4 urte / años B                        …………        

5 urte/ años A                         Gladys Martínez

5 urte/ años B                         Estitxu Cárdenas        

Laguntza                                 Alfredo Urrutia / …..

 

LEHEN HEZKUNTZA/ EDUCACIÓN PRIMARIA

 

1. maila / curso A                   Ainara Sautu

1. maila / curso B                    Juan Luis Vaquero

2. maila / curso A                   Arantzazu Gereñu

2. maila / curso B                    Roberto Lauzurica

2. maila / curso D                   Onintze Barbero

3. maila / curso           A                     Merche Gómez

3. maila / curso           B                     Kerman Perez de Heredia

4 maila  / curso           A                     Aintzane Leiza

4 maila  / curso B                    Nerea Ruiz de Munain

4.maila  / curso D                   Marisol Panero

5. maila / curso A                   Ibai Ortuondo

5. maila / curso B                    Agurtzane Zubikarai

6 maila  / curso           A                     Axun Zumarraga

6 maila  / curso B                    Sonia Encinas

6.maila  / curso D                   Nekane Imaz

 

Matematika:                            Mertxe Ruiz de Argandoña

Ingelesa/ Inglés                                   Idoia Sánchez / Elizabethe Zuluaga /Iker Alzelai

H.Fisikoa/ E. Física                 José Calleja / Amaia Ruano

Erlijioa/ Religión                     Cristina Irigoyen

H. Berezia / E.Especial                       Idoia Goitia

Aholkularia/Consultora                      Jaione Vallejo

Musika/ Música                      Amaia Razkin

HIPI/Prof. de refuerzo lingüístico  Esther Arribas

Logopedak / Logopedas          Pablo Gónzalez , Idoia Aguirre,

Hezitzaileak / Educadores-as: Josemi Martís, …

Jantoki arduraduna/Comedor  Alfredo Urrutia

Liburutegia / Biblioteca                      Mª Jesús Blanco

 

ZUZENDARITZA TALDEA/EQUIPO DIRECTIVO

 

Zuzendaria/ Directora             Virginia Mosquera

Ikasketa Burua/J.Estudios       Amelia Pérez de Heredia

Idazkaria / Secretaria              Isabel  Manzanos                   

 

 

PROTOCOLO DE UTILIZACIÓN DE LIBROS DE TEXTO 2017-2018

PROTOCOLO DE UTILIZACIÓN DE LOS LIBROS DE TEXTO

 

2º Y 3º CICLOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA

 

COMIENZO DE CURSO

·       Los libros se repartirán en la biblioteca los primeros días de clase.

·       Las familias al recibir los libros firmarán un recibo que entregarán al tutor-a.

·       Los libros se forrarán en la escuela con el tutor-a y en una pegatina escribirán su nombre.

·       Durante el curso no se pueden intercambiar los libros.

 

DURANTE EL CURSO:

·       Los tutores-as  realizarán un seguimiento del estado de los libros.

 

FINAL DE CURSO:

·       Se devolverán los libros limpios (sin tener nada escrito, esquinas no dobladas…), pero el forro no se quitará.

o   El alumnado llevará todos los libros a casa un fin de semana para realizar esta limpieza.

o   Los tutores-as supervisarán el estado final de los libros y entregarán a la secretaria la lista de los no devueltos o deteriorados junto con estos últimos.

o   Los libros en buen estado se bajarán a la biblioteca por grupos para su devolución.

·       La comisión analizará los libros entregados a la secretaria para determinar si son recuperables. Los libros no entregados o no recuperables serán abonados por la familia.

 

1º CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

 

·       Al comienzo de curso los tutores-as repartirán los libros.

·       Las familias al recibir los libros firmarán un recibo que entregarán al tutor-a.

·       Durante el curso no se pueden intercambiar los libros.

·       Al final de curso los libros no se devolverán.

CALENDARIO DE SEPTIEMBRE. CURSO 2017-2018

El curso comenzará el 7 de septiembre, jueves, con la presentación. El horario de esta presentación será de 10.00 a 11.30 (solamente este día). El transporte se adaptará a ese horario.

Tendremos jornada de mañana, de  9:30 a 13:30, desde el día 8 hasta el día 22. El calendario de todo el curso os lo mandaremos en septiembre.

El servicio de comedor comienza el día 8, con el horario que se realizó en  junio.

El servicio de comedor para  alumnado de 3 años comienza el día 15, con el horario que se realizó en  junio.

FOTOS DE GRUPO 2016-2017

En el Blog del Colegio se han publicado la fotos de grupo del Curso Escolar 16-17.

Un saludo. 

Junio de 2017.

 

 

CURSO 2017-2018 IKASTURTEA. MATERIAL.

MATERIALA/ MATERIAL

 

HH / EI      3 urte/3 años eta 5 urte/5 años

Ikasleek ekarri behar dute:

.- karpeta bat marrazkiak eta oharrak etxera eramateko.

                          

El alumnado tendrá que traer:

.- una carpeta para llevar a casa dibujos y notificaciones.

HH / EI      4 urte/4 años

Ikasleek ekarri behar dute:

.- karpeta bat marrazkiak eta oharrak etxera eramateko.

.- Koaderno bat: orri txuriak, din A4.

                          

El alumnado tendrá que traer:

.- una carpeta para llevar a casa dibujos y notificaciones.

.- Un cuaderno: hojas en blanco, din A4.

 

LH / EP 1.maila/ 1º curso

Ikasleek ekarri behar dute:

.- Karpeta bat.              

.- Gorputz Hezkuntzarako poltsa edo motxila ekartzea beharrezkoa da.  

                          

El alumnado tendrá que traer:

.- Una carpeta.

.- Se necesita mochila o bolsa para Educación Física, no para libros.

 

LH / EP 2.maila/ 2º curso

Ikasleek ekarri behar dute:

.- Zorro bat. Bertan: Plastidekor margoak (12 kolore), arkatz bat (HB 2 zkia), barrako pegamentua (40 gr) eta  borragoma bat.

.- Karpeta bat

.- Gorputz Hezkuntzarako poltsa edo motxila ekartzea beharrezkoa da.

El alumnado  tendrá que traer:

.- Un estuche bolsa con cremallera y dentro de él: pinturas Plastidecor (12 colores), un lapicero,              (HB nº2), una barra de pegamento (40gr) y una goma de borrar.

.- Una carpeta.

.- Se necesita mochila o bolsa para Educación Física, no para libros.

 

LH / EP 3.maila/ 3º curso

Ikasleek ekarri behar dute:

- Zorro bat. Bertan: margoak (12 kolore), errotuladoreak, arkatz bat (HB 2 zkia.), ezabatzen den bolaluma bat, artaziak, pegamentua,  zorrozkailua, borragoma, eta erregela bat (15cm).

- Karpeta mehe eta arin bat, etxerako lanak eraman eta ekarri ahal izateko.

- 5 koaderno: din A4, orri laukidunak (4X4 mm), espiralik gabe, 50 orri eta pautatuak (ver imagen).

- Musikarako: txirula eta karpeta mehe eta arin bat (din A4).

El alumnado tendrá que traer:

- Un estuche-bolsa con cremallera y dentro de él: pinturas (12 colores), rotuladores, lapicero (HB nº 2), un bolígrafo borrable, tijeras, pegamento de barra, sacapuntas, goma de borrar y una regla de 15cm.

- Una carpeta fina y ligera para poder llevar y traer los deberes.

- 5 cuadernos din A4 de cuadrícula (4X4 mm), sin espiral,  50 hojas  y pautado  (irudia behatu).

- Para Música: flauta y carpeta fina y ligera (din A4).

 

LH / EP 4.maila/ 4º curso

Ikasleek ekarri behar dute:

- Zorro bat. Bertan: margoak (12 kolore), errotuladoreak, arkatz  bat (HB 2 zkia.), zorrozkailua, erregela (15cm),  pegamentua, ezabatzen den bolaluma bat, borragoma bat eta artaziak.

- Karpeta bat, etxerako lanak eraman eta ekarri ahal izateko.

- 5 koaderno: din A4, 48 orri laukidunak (4X4 mm) eta espiralik gabe.

- Musikarako: txirula eta karpeta mehe eta arin bat (din A4).

 

El alumnado  tendrá que traer:

 - Un estuche con: pinturas (12 colores), rotuladores, sacapuntas, una regla (15 cm), pegamento, bolígrafo borrable, un lapicero (HB nª 2), una goma de borrar y tijeras.

- 5 cuadernos: din A4, 48 hojas cuadriculadas (4x4 mm) y sin espiral.

- Una carpeta fina y ligera para poder llevar y traer los deberes.

- Para Música: flauta y carpeta fina y ligera (din A4).

 

LH / EP  5.maila/5º curso

Ikasleek ekarri behar dute:

- Zorro bat. Bertan: arkatza (HB 2 zkia.), zorrozkailua, borragoma, 2 bolaluma (1 urdina edo beltza eta bestea berdea edo gorria), azpimarratzailea, USBa, pegamentua, artaziak, margoak edo errotuladoreak eta erregela txikia (15 cm).

- Sailkatzeko karpeta bat.

- Koaderno bat Science eta Englisherako.Din A4

- Orri laukiduneko 2 koaderno potolo edo koaderno potolo bat eta 2 mehe. Din A4

- Musikarako: txirula eta eraztun-karpeta bat (4 eraztun txiki).

El alumnado tendrá que traer:

- Un estuche y dentro de él: lapicero (HB nº2), sacapuntas, goma, 2 bolígrafos ( uno azul o negro y el otro verde o rojo), subrayador, USB, pegamento, tijeras, pinturas o rotuladores y una regla pequeña (15 cm).

- Una carpeta clasificadora.

- 1 cuaderno para Science y  English, din A4

- 2 cuadernos cuadriculados gordos o uno gordo y 2 finos, din A4

- Para Música: flauta y carpeta de anillas (4 anillas pequeñas).

 

LH / EP  6.maila/6º curso

Ikasleek ekarri behar dute:

- Zorro bat. Bertan: arkatza (HB 2 zkia.), zorrozkailua, borragoma, 2 bolaluma (1 urdina edo beltza eta bestea berdea edo gorria), azpimarratzailea, USBa, pegamentua, artaziak, margoak edo errotuladoreak eta erregela txikia (15 cm).

- Sailkatzeko karpeta bat.

- Koaderno bat Science eta Englisherako, din A4

- Orri laukiduneko 2 koaderno potolo edo koaderno potolo bat eta 2 mehe, din A4

- Musikarako: txirula eta eraztun-karpeta bat (4 eraztun txiki).

El alumnado tendrá que traer:

- Un estuche y dentro de él: lapicero (HB nº2), sacapuntas, goma, 2 bolígrafos ( uno azul o negro y el otro verde o rojo), subrayador, USB, pegamento, tijeras, pinturas o rotuladores y una regla pequeña (15 cm).

- Una carpeta clasificadora.

- 1 cuaderno para Science y  English, din A4

- 2 cuadernos cuadriculados gordos o uno gordo y 2 finos, din A4

- Para Música: flauta y carpeta de anillas (4 anillas pequeñas).

 

Opor zoriontsuak opa dizkizuegu. Iraila arte.

Irakasleen izenean, agur bero bat

Os deseamos unas felices vacaciones. Hasta septiembre.

En nombre del Claustro, un saludo

ZUZENDARITZA TALDEA / EL GRUPO DIRECTIVO

 

 

PERIODO DE ADAPTACIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS DE 2 AÑOS. CURSO 2017-2018

AULA DE 2 AÑOS: PERIODO DE ADAPTACIÓN

Para que la separación de la criatura con respecto al entorno seguro y familiar  no sea brusca se le ofrece este periodo en el que, poco a poco y acompañado de una misma persona conocida y querida,  puede ir conociendo, familiarizándose, aceptando… la nueva situación, espacio, compañeros y adultos.

Las clases comenzarán el día 8 de septiembre. En el cuadro que viene a continuación se puede ver el horario y calendario que se llevará a cabo durante este periodo.

El día 7 de septiembre a las 10:15 de la mañana habrá una reunión general en la que se comentarán los aspectos más importantes y generales sobre la adaptación.

FASES DEL PERIODO DE ADAPTACIÓN

A TALDEA/GRUPO

B TALDEA/GRUPO

D TALDEA/GRUPO

Egunak/días:   8/12

 

Ordutegia/horario:

9:45-10:30 (45’)

 

Egunak/días:   8/12

 

Ordutegia/horario:

10:45-11:30 (45’)

 

Egunak/días:   8/12

 

Ordutegia/horario:

11:45-12:30 (45’)

 

A - B1 TALDEAK/GRUPOS

B2- D TALDEAK /GRUPOS

Egunak/días:   13/14

 

Ordutegia/horario: 9:45-10:45 (1h)

 

 

Egunak/días:   13/14

 

Ordutegia/horario: 11:00-12:00 (1h)

 

Egunak/días:   15 / 18 / 19/20

 

Ordutegia/horario: 9:45-11:15 (1h30’)

 

 

Egunak/días:   15 / 18 / 19/20

 

Ordutegia/horario:   11:30-13:00 (1h30’)

(A-B-D)TALDE OSOA/ TODO EL GRUPO

 

Egunak/días:    21

 

Ordutegia/horario: 9:45-11:15 (1h30’)

 

(A-B-D)TALDE OSOA/ TODO EL GRUPO

 

Egunak/días:    22/25/26

 

Ordutegia/horario: 9:45-11:45 (2h)

 

(A-B-D)TALDE OSOA/ TODO EL GRUPO

 

Egunak/días:    27/28/29

 

Ordutegia/horario: 9:45-12:45 (3h)

 

 

HORARIO DESPUÉS DE FINALIZAR EL PERIODO DE ADAPTACIÓN

A partir del 2 de octubre se inicia el servicio de comedor y siesta (sólo para los niños del comedor).

El horario a partir de ese día será:

·       entrada flexible de 9:30 a 10:00

·       salida al mediodía 12:55

·       salida del comedor 14:00

·       salida a la tarde 16:25

MATERIALES A TRAER

A la escuela:

·       Una bata

·       Una bolsa con ropa de repuesto:

o      muda completa

o      un par de calcetines

o      pantalón, camiseta y jersey

o      un par de zapatillas

·       Un paquete de toallitas húmedas

·       Un paquete de pañales si lo usan

·       Un cojín

·       Un pequeño álbum de fotos donde se reflejen momentos significativos de su vida (pocas fotos y de seres conocidos y cercanos). Se recomienda que el formato del álbum sea fuerte (hojas plastificadas, bien unidas…)

 

Para el comedor:

·       Una bata ( a ser posible de plástico)

·       Un paquete de toallitas húmedas

·       Una mochila pequeña para poder traer y llevar la bata cada semana

 

 

Para la siesta:

·       Una manta

·       El chupete, si lo usa

·       Un muñeco para dormir (en caso de que lo utilicen)

TODO LO QUE TRAIGAN Y LLEVEN PUESTO DEBE DE ESTAR MARCADO CON EL NOMBRE DE LA CRIATURA, Y TODA LA ROPA QUE SE TENGA QUE COLGAR LLEVARÁ UNA CINTA LARGA.

Para venir a clase ponedles ropa cómoda (sin tirantes ni cinturones) y calzado de velcro.

ENTREVISTAS Y REUNIONES

A lo largo del curso se llevarán a cabo las siguientes reuniones:

·       A principio de curso, el día 7 de septiembre a las 10:15 de la mañana, una reunión general en la que se comentarán los aspectos más importantes y generales sobre la adaptación.

·       Al finalizar la adaptación, otra reunión general para contar cómo ha transcurrido la misma y explicar la dinámica que se seguirá a lo largo del curso.

·       Entre los meses de Diciembre y Enero,  una reunión personal con cada familia para hablar sobre la evolución que ha tenido la criatura hasta ese momento.

·       Entre Mayo y Junio se llevará a cabo la última reunión individual con cada familia para comentar cómo ha finalizado la criatura el curso.

 

 

PERIODO DE ADPTACIÓN DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS DE 3 AÑOS. CURSO 2017-2018

PERIODO DE ADAPTACIÓN DE 3 AÑOS 2017-2018

 

-  Necesidad de adaptación de nuevo a la escuela por varios motivos:

 

·        Separación de la familia tras un largo periodo vacacional.

·        Adaptación a los nuevos horarios.

·        Toma de contacto con la nueva persona de referencia para los/as niños/as.

·        Por la matriculación de niñas/os nuevas/os en el aula

·        Conocimiento del nuevo espacio ( aula, baños, salidas y entradas)

·        Adaptación a la nueva dinámica del aula.

·        Comedor.

El horario de adaptación de septiembre de los niños y niñas de 3 años:

  DEL 7 AL 14 DE SEPTIEMBRE NO HABRA COMEDOR

 

En esta pequeña adaptación, los primeros 3 días, cada clase se dividirá  en dos grupos y cada uno tendrá un horario.

Las clases comenzarán el día 7 de septiembre con una presentación de 45 minutos cada grupo.

Los siguientes días tendréis que seguir el horario establecido para cada grupo que os explicamos en la tabla anterior.

El servicio de comedor comenzará el día 15 de septiembre.

A partir del 25 de septiembre se inicia la jornada de mañana y tarde, el horario es el siguiente:

 

9:30–12:55  -horario de mañana

13:00-14:00 -comedor

14.00- …     - siesta

15:00-16:25- horario de tarde

3 urte A

   

1.TALDEA                                         2.TALDEA

 

 

 

IKER

URIEL

NAIA

MALEN

IRATXE

BEÑAT

BELIVE

JULEN

ARATZ

OIER

 

HUGO MARTINO

MIKEL

PAULA

 AYA

HAIZEA CARBALLO

BAYAN

KIMETZ

ELAI

DYLAN

 

 

 

 

3 urte B

 

1.TALDEA                                          2.TALDEA

 

 

 

SUA

HAIZEA LPZ FORONDA

ANER

MARIO

MARWA

LUKA

HUGO SAMPEDRO

VALERIA

DANEL

 

 

 

 

HENAR

CHARLOTTE

MARÍA

MARCO

RAFAEL

PERCY

AYUB

ABDELKADER

MARTÍN

 

MATERIAL

 

A la escuela:

-Una bata.

-Un vaso pequeño de plástico

-Una bolsa con ropa de repuesto:

                 - Muda completa

                 - Un par de calcetines

                 - Pantalón y camiseta.

                 - Un par de zapatillas.

        -Un paquete de toallitas.

       - Zapatillas de casa o zuecos

 

* Toda la ropa y el calzado, mochila o bolsa deberá llevar el nombre puesto.

 

Al comedor:

- Una bata

- Una mochila pequeña para llevar y traer la bata cada semana.

 

Para venir a clase se recomienda vestir ropa cómoda sin cinturones ni tirantes y calzado cómodo con cierre de velcro. Toda la ropa y calzado deberá estar marcada con el nombre y aquella que se vaya a colgar llevará una cinta larga.

                                                                      

 

PRIMERA SEMANA / LEHENENGO ASTEA

7

OSTEGUNA

JUEVES

AURKEZPENA

8

OSTIRALA

VIERNES

 

11

ASTELEHENA

LUNES

 

12 ASTEARTEA

MARTES

13 ASTEAZKENA

MIÉRCOLES

14 OSTEGUNA

JUEVES

1go Taldea

10:00-10:45

1go Taldea

9:30-11:15

JAI

---

FESTIVO

 

1go Taldea

9:30-11:15

Talde osoa

Todo el grupo

9:30-12:30

Talde osoa

Todo el grupo

9:30-13:30

2. taldea

10:45-11:30

2. taldea

11:30-13:15

 

2. taldea

11:30-13:15

 

PROTOCOLO DE UTILIZACIÓN DE LOS LIBROS DE TEXTO

PROTOCOLO DE UTILIZACIÓN DE LOS LIBROS DE TEXTO

 

COMIENZO DE CURSO

·       Los libros se repartirán en la biblioteca el primer día de clase.

·       Los padres/madres al recibir los libros firmarán un recibo que entregarán al tutor-a.

·       Los libros se forrarán. El forro será sencillo. El nombre se escribirá  en una pegatina encima del forro, sin tapar el código de barras.

·       Durante el curso no se pueden intercambiar los libros.

·       Los alumnos-as repetidores continuarán con los mismos libros.

 

DURANTE EL CURSO:

·       Los tutores-as  realizarán un seguimiento del estado de los libros.

 

FINAL DE CURSO:

·       Se devolverán los libros limpios (sin forro, sin tener nada escrito, esquinas no dobladas…).

o      El alumnado llevará todos los libros a casa un fin de semana para realizar esta limpieza.

o      Los tutores-as supervisarán el estado final de los libros y entregarán a la secretaria la lista de los no devueltos o deteriorados junto con estos últimos.

o      Los libros en buen estado se bajarán a la biblioteca por grupos para su devolución.

 

·       Los libros de 1º y 2º curso no se devuelven.

 

·       La comisión analizará los libros entregados a la secretaria para determinar si son recuperables. Los libros no entregados o no recuperables serán abonados por la familia.

 

© CEP DULANTZI LHI
Teléfono: 945420011 | Fax: 945400465 | 010002aa@hezkuntza.net